Zmiana okresów polowań na niektóre zwierzęta łowne

http://www.kujawiaki.pl/147-zmiana-okresow-polowan-na-niektore-zwierzeta-lown.html
Od 4.8.2017 r. obowiązują zmienione okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne, które wprow [...]

Od 4.8.2017 r. obowiązują zmienione okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne, które wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1487). Jednak nie wszystkie okresy obowiązują od 4.8.2017 r.

 Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.3.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. nr 48, poz. 459 ze zm.).

 Okresy polowań na jelenie szlachetne to:

  • łanie - od 1 września do 15 stycznia (poprzednio od 1 października do 15 stycznia);
  • cielęta - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do końca lutego).

 Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 18.8.2017 r.

 Okresy polowań na daniele to:

  • byki - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do 31 stycznia);
  • łanie - od 1 września do 15 stycznia (poprzednio od 1 października do dnia 15 stycznia);
  • cielęta - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do dnia 15 stycznia).

 Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 18.8.2017 r.

 Okres polowań na dziki ustalono przez cały rok. Poprzednio okresy te były zróżnicowanie w zależności od płci zwierzęcia, okresu w roku oraz od terenu województwa. Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 4.8.2017 r.

 Wprowadzono też okres polowań na szakale złociste. Okres ten ustalono na:

  • od 1 sierpnia do końca lutego;
  • a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok .

 Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 1.3.2019 r.

 W odniesieniu do szakala złocistego (Canis aureus) trzeba wspomnieć o rozporządzeniu Ministra Środowiska z 31.7.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1484). Zwierzę to dołączyło bowiem do grona zwierząt łownych o wspomnianym wyżej okresie polowań.

 Rozporządzenie to wchodzi w życie 15.8.2017 r.