Kalendarz polowań - lipiec

/kalendarz-polowań/72-kalendarz-polowań-lipiec.html
W lipcu polujemy na:   Sarny:kozły   Dziki:odyńce, wycinki, pr [...]
W lipcu polujemy na:
  Sarny:
kozły
  Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
  Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Kalendarz polowań - sierpień

/kalendarz-polowań/61-kalendarz-polowań-sierpień.html
W sierpniu polujemy na:   Jelenie szlachetne:byki od 21.08   Sar [...]
W sierpniu polujemy na:
  Jelenie szlachetne:
byki od 21.08
  Sarny:
kozły
   Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
  Piżmaki:
od 11.08
  Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08
  Łyski:
od 15.08
  Gołębie grzywacze:
od 15.08

Kalendarz polowań - wrzesień

/kalendarz-polowań/62-kalendarz-polowań-wrzesień.html
We wrześniu polujemy na:   Jelenie szlachetne:byki   Sarny:koz [...]
We wrześniu polujemy na:
  Jelenie szlachetne:
byki
  Sarny:
kozły
    Dziki:
wszystkie
  Borsuki
  Tchórze i kuny
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
  Piżmaki
  Kuropatwy:
do 11.09
  Słonki:
od 1.09
  Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
  Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
  Łyski
  Gołębie grzywacze
  Jarząbki

Kalendarz polowań - październik

/kalendarz-polowań/63-kalendarz-polowań-październik.html
W październiku polujemy na:   Jelenie szlachetne:byki, łanie i cielęta [...]
W październiku polujemy na:
  Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
   Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
   Daniele:
byki, łanie i cielęta
  Sarny:
kozy i koźlęta
    Dziki:
wszystkie
   Muflony:
tryki, owce i jagnięta
  Borsuki
  Tchórze i kuny
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
  Piżmaki
  Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
  Kuropatwy:
do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc
  Słonki
  Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
  Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne
  Łyski
  Gołębie grzywacze
  Jarząbki

Kalendarz polowań - listopad

/kalendarz-polowań/64-kalendarz-polowań-listopad.html
W listopadzie polujemy na:    Jelenie szlachetne:byki, łanie i cielę [...]
W listopadzie polujemy na:
   Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
   Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
   Daniele:
byki, łanie i cielęta
  Sarny:
kozy i koźlęta
    Dziki:
wszystkie
   Muflony:
tryki, owce i jagnięta
  Borsuki
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
  Tchórze i kuny
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
  Piżmaki
  Zające szaraki i dzikie króliki:
również w drodze odłowu
  Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
  Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu
  Słonki
  Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
  Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne
  Łyski
  Gołębie grzywacze
  Jarząbki

Funkcjonalności modułu

Magazyn i Sprzedaż

Do natychmiastowego wykorzystania bez dodatkowych kosztów

C

Wymagające

prac programistycznych

Administracja

   

Składki na PZŁ

 

X

Okresy obrachunkowe

X

 

Otwieranie okresu obrachunkowego oraz miesięcy

X

 

Zamykanie miesięcy oraz okresu obrachunkowego

X

 

Wybieranie aktywnego okresu obrachunkowego i m-ca

X

 

Księgowość

   

Dokumenty Księgowe

X

 

Wprowadzanie dokumentów księgowych

X

 

Poczekalnia dla dokumentów z pozostałych modułów systemu

X

 

Wprowadzanie not księgowych oraz definiowanie szablonów not

X

 

Kartoteka kontrahentów

X

 

Rejestry VAT

X

 

Ewidencja rejestrów VAT

X

 

Zestawienia dot. rej. VAT

X

 

Formularze podatkowe

X

 

Bilans otwarcia

X

 

Plan kont

X

 

Kartoteka kont księgowych

X

 

Tworzenie głównej listy kont

X

 

Definiowanie ograniczeń dla planu kont

X

 

Definiowanie grup kont

X

 

Bank

X

 

Prowadzenie wyciągów bankowych

X

 

Bankowość elektroniczna (np. IPKO)

X

 

Kasa

   

Prowadzenie raportów kasowych

X

 

Kursy walut

X

 

Automatyczne pobieranie tabel kursów

X

 

Zestawienia

X

 

Księgowe

X

 

Bilansowe

X

 

VAT

X

 

Rozrachunki

   

Rozliczanie należności

X

 

Wystawianie wezwań do zapłaty

X

 

Wprowadzanie not odsetkowych zakupu

X

 

Potwierdzenie salda

X

 

Kontrola płatności

X

 

Zamykanie okresów

X

 

Sprzedaż

   

Wystawianie faktur

X

 

Cennik towarów i usług

X

 

Wprowadzanie specyfikacji imprez

X

 

Cennik towarów i usług

X

 

Zestawienia

X

 

Zakup

   

Wprowadzanie faktur zakupowych

X

 

Magazyn

   

Zarządzanie magazynami

X

 

Definiowanie typów towarów

X

 

Bilans otwarcia

X

 

Lista zasobów oraz lista towarów

X

 

Przyjęcia z zewnątrz

X

 

Przesunięcia magazynowe

X

 

Zwroty wewnętrzne

X

 

Wydania na zewnątrz

X

 

Rozchody wewnętrzne

X

 

Likwidacja

X

 

Inwentaryzacja

X

 

Budżetowanie

   

Plany budżetu koła łowieckiego

 

X

Kalendarz polowań - grudzień

/kalendarz-polowań/65-kalendarz-polowań-grudzień.html
W grudniu polujemy na:    Jelenie szlachetne:byki, łanie i cielęta [...]
W grudniu polujemy na:
   Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
   Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
   Daniele:
byki, łanie i cielęta
  Sarny:
kozy i koźlęta
    Dziki:
wszystkie
   Muflony:
tryki, owce i jagnięta
  Tchórze i kuny
   Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
  Piżmaki
  Zające szaraki i dzikie króliki:
również w drodze odłowu
  Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
  Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu
  Słonki:
do 21.12
  Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12
  Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc
  Łyski:
do 21.12Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań - stan prawny na 16.10.2009 r