Wysokość składki na 2022 r.

http://www.kujawiaki.pl/196-wysokosc-skladki-na-2022-r.html
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sp [...]

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł, razem 393,00 zl

– ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie – 43 zł, razem 218,00 zł dla osób,które ukończyły 70 lat

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł, razem 130,50 zł dla osób, które ukończyły 80 lat

Składkę jak co roku wpłacamy do skarbnika - Kol. Włodzimierza Człapińskiego