Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje,
że zgodnie z § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła
z dnia 27.05.2017 r. zwołuje Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 18.06.2017 r. o godz. 10.00 w Domku - Stanicy myśliwskiej Koła w Kubłowie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

6) Wybory:

– Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

         – Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech członków – podjęcie uchwały.

p   7) Zatwierdzenie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

       8)  Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2016/2017,
w tym:

– Prezesa, Łowczego, Podłowczego, Skarbnika, Sekretarza oraz wykonania budżetu.

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2016/2017 oraz wniosek Komisji o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

10) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenia sprawozdania budżetu za rok gospodarczy 2016/2017.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

14) Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok gospodarczy 2017/2018.

15) Dyskusja.

16) Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu na rok gospodarczy 2017/2018.

17) Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń łowieckich.

18) Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz ich przegłosowanie.

19) Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

20) Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

21) Wolne wnioski i zapytania.

22) Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.

.Rozpoczęły się wiosenne prace przy domku. W załączeniu kilka zdjęć. Przypominamy, że zgodnie z planem 25 marca prace gospodarcze.

Po raz kolejny nasze koło wzięło udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pięknej, zimowej scenerii zebraliśmy i przekazaliśmy ponad 1318 złotych. Poniżej zdjęcia.

 W dniu 13 stycznia 2017 r. w domku - stanicy myśliwskiej w Kubłowie odbyło się szkolenie uprawniające do odstrzału bobrów. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele z kół łowieckich Sarna, Jemioła, Bażant i Kuropatwa oraz Koledzy z naszego Koła. Szkolenie prowadził Łowczy Okręgowy Kol. Grzegorz Wiśniewski.

Tradycyjnie, po polowaniu wigilijnym w niedzielę 18 grudnia spotkaliśmy się w Domku Myśliwskim, aby złożyć sobie świąteczne życzenia.

Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, iż składka członkowska PZŁ na 2017 rok wynosi:

  1. Składka normalna - 357 zł (składka 320 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)
  2. Składka ulgowa - 197 zł  (składka 160 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2016 r. 70 lat życia.
Składkę należy uregulować u skarbnika lub poprzez wpłatę na konto Koła
Nr 14 9559 1014 0000 0130 2000 0001
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

Przy wpłacie u skarbnika należy dostarczyć legitymację członkowską celem wpisu opłaconej składki, przy wpłacie po 15.11.2016 r. - uaktualnienia wpisu do legitymacji należy dokonać osobiście w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Członkowie, którzy nie opłacą składki i nie przedłożą legitymacji do przedłużenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 roku, od 01 stycznia 2017 r. nie będą mogli wykonywać polowania, gdyż nie będą posiadać ważnej legitymacji PZŁ i opłaconego, ustawowo wymaganego ubezpieczenia od OC i NW.

Przypominamy także o obowiązku terminowego opłacania
(kwartalnie - 75 zł lub rocznie - 300 zł ) składki członkowskiej na rzecz koła.