Walne Zebranie Koła - zdjęcia

/145-walne-zebranie-kola-zdjecia.html
W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć [...]

W dniu 18 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Koła - zdjęcia

Szkolenie na strzelnicy w dn. 29.07.2017 r.

/144-szkolenie-na-strzelnicy-w-dn-29-07-2017-r.html
Zarząd Koła informuje, ze w dniu 29.07.2017 r. (sobota) o godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej od [...]

Zarząd Koła informuje, ze w dniu 29.07.2017 r. (sobota) o godz. 9.00 na strzelnicy myśliwskiej odbędzie się szkolenie z zakresu BHP na polowaniach oraz trening strzelecki.

Spotkania myśliwych z dziećmi i rodzicami

/143-spotkania-mysliwych-z-dziecmi-i-rodzicami.html

Czytaj więcej: Spotkania myśliwych z dziećmi i rodzicami

Walne Zebranie Koła w dn. 18.06.2017 r.

/142-nadzwyczajne-walne-zebranie-kola-w-dn-27-05-2017-r.html
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje, że zgodnie z § 55 S [...]

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje,
że zgodnie z § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła
z dnia 27.05.2017 r. zwołuje Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 18.06.2017 r. o godz. 10.00 w Domku - Stanicy myśliwskiej Koła w Kubłowie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

6) Wybory:

– Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

         – Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech członków – podjęcie uchwały.

p   7) Zatwierdzenie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

       8)  Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2016/2017,
w tym:

– Prezesa, Łowczego, Podłowczego, Skarbnika, Sekretarza oraz wykonania budżetu.

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2016/2017 oraz wniosek Komisji o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

10) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenia sprawozdania budżetu za rok gospodarczy 2016/2017.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

14) Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok gospodarczy 2017/2018.

15) Dyskusja.

16) Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu na rok gospodarczy 2017/2018.

17) Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń łowieckich.

18) Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz ich przegłosowanie.

19) Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

20) Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

21) Wolne wnioski i zapytania.

22) Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.

Wiosenne prace przy Domku - Stanicy.

/141-wiosenne-prace-przy-domku-stanicy.html
.Rozpoczęły się wiosenne prace przy domku. W załączeniu kilka zdjęć. Przypominamy, że zgodni [...]

.Rozpoczęły się wiosenne prace przy domku. W załączeniu kilka zdjęć. Przypominamy, że zgodnie z planem 25 marca prace gospodarcze.

Czytaj więcej: Wiosenne prace przy Domku - Stanicy.

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

/140-25-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy.html
Po raz kolejny nasze koło wzięło udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pię [...]

Po raz kolejny nasze koło wzięło udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pięknej, zimowej scenerii zebraliśmy i przekazaliśmy ponad 1318 złotych. Poniżej zdjęcia.

Czytaj więcej: 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy