Gospodarka Łowiecka

/gospodarka-lowiecka/8-gospodarka-lowiecka.html
  DODANO 16 MARCA 2010 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  ROKU GOSPODARCZEGO 2009-20 [...]

 

DODANO 16 MARCA 2010SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  ROKU GOSPODARCZEGO 2009-2010
Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu

Dane ogólne:
1. Obwód Łowiecki nr 276
2. Powierzchnia 7855 ha
    w tym powierzchnia gruntów leśnych 724 ha
3. Województwo: Kujawsko pomorskie
4: Powiat: Włocławek
5. Nadleśnictwo: Kutno z/s w Chrośnie
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych : Łódź

ZASIEDLENIA

W ROKU GOSPODARCZY 2010-2011 PLANOWANE  SĄ ZASIEDLENIA OBWODU
NASTĘPUJĄCYMI GATUNKAMI ZWIERZĄT:

1. Zając szarak  - 30 szt.
2. Bażant  - 100 szt.
3. Kuropatwa - 100 szt.


DANE DOTYCZĄCE  PLANU I POZYSKANIA ZWIERZYNY DROBNEJ

 

GATUNKI
ZWIERZYNY
DROBNEJ

 

PLAN
POZYSKANIA
W ROKU
2009-2010

WYKONANIE
PLANU
 ROKU 2009-2010

SZACUNKOWA
LICZEBNOŚĆ
ZWIERZYNY
NA DZIEŃ
10.03.2010

PLAN
POZYSKANIA
W ROKU
 GOSP.
2009-2010

 

1. LISY

 

30

20

15

30

 

2. JENOTY

 

4

-

4

3

 

3. BORSUKI

 

3

-

5

3

 

4. KUNA KAMIONKA

 

10

1

6

5

 

5. NORKI AMERYKAŃSKIE

 

3

-

3

2

 

6. TCHÓRZE ZWYCZAJNE

 

5

2

10

5

 

7. PIŻMAKI

 

10

-

20

5

 

8. ZAJĄCE SZARAKI

 

40

30

480

45

 

9. BAŻANTY

 

70

53

280

80

 

10. KUROPATWY

 

-

-

120

-

 

11. DZIKIE GĘSI RAZEM

 

5

1

x

5

 

        - W TYM: GĘGAWY

 

X

1

X

X

 

12.DZIKIE KACZKI RAZEM

 

120

69

X

120

 

        - W TYM KRZYŻÓWKI

 

X

69

X

X

 

13. GOŁĘBIE GRZYWACZE

 

5

2

X

5

 

14. SŁONKI

 

2

-

X

3

 

15 ŁYSKI

 

5

-

X

5

             
             

 


 
DANE DOTYCZĄCE PLANU I POZYSKANIA ZWIERZĄT ŁOWNYCH

GATUNKI ZWIERZĄT
ŁOWNYCH

PLAN
POZYSKANIA
W ROKU
2009-2010

WYKONANIE
 PLANU ROKU
2009-2010

SZACUNKOWA
LICZEBNOŚĆ

ZWIERZYNY
NA DZIEŃ
10.03.2010

PLAN
POZYSKANIA
W ROKU
GOSP.
.2010-2011

1.JELENIE RAZEM

3

2

7

3

 a/. byki razem  

2

2

5

2

    - I klasa wieku

1

1

4

1

    - II klasa wieku

1

1

3

1

 b/. łanie

-

-

2

-

 c/. cielęta

1

-

X

1

2.SARNY RAZEM

30

18

160

30

 a/. kozły razem

15

15

90

15

   - I klasa wieku

4

4

50

4

   - II klasa wieku

11

11

40

11

 b/. kozy

13

3

70

13

 c/. kożlęta

2

-

X

2

3. DZIKI RAZEM

60

52

30

55

 a/.warchlaki 

44

40

X

33

 b/.przelatki

10

8

20

16

 c/.pozostałe

6

4

10

6

 

 


INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY TUSZ ZWIERZYNY PŁOWEJ
I KOSZTACH ZAGOSPODAROWANIA OBWODU

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN
ROKU
GOSP.
2009-2010

WYKONANIE
PLANU

PLAN NA
ROK
 GOSP.
2010-2011

KOSZTY PONIESIONE NA PROWADZENIE
GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ

10 tys. zł

12 tys. zł

12 tys. zł

W TYM: KWOTA WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ

2 tys. zł

1 tys. zł

2 tys. zł

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TUSZ ZWIERZYNY
PŁOWEJ

15tys. zł

10 tys. zł

10 tys. zł

 

 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE OBWODU

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN
ROKU GOSP.
2009-2010

WYKONANIE
PLANU

STAN NA
DZIEŃ
10 MARCA
2010

STAN PLANOWANY
NA ROK  GOSP.
2010-2011

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ UMOWA O PRACĘ W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ 
Z ZAKRESU GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ

1

1

1

1

URZĄDZENIA ŁOWIECKIE - PAŚNIKI

10

10

10

10

URZĄDZENIA ŁOWIECKIE - LIZAWKI

30

25

25

25

URZĄDZENIA ŁOWIECKIE - AMBONY

32 (42)

32(44)

32(44)

30(42)

URZĄDZENIA ŁOWIECKIE- WOJLERY

2

2

2

2

POLETKA ŁOWIECKIE

3,7 ha

3,7 ha

2 ha

2 ha

ZAGOSPODAROWANE ŁĄKI ŚRÓDLEŚNE

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

WYŁOŻONA KARMA -OBJĘTOŚCIOWO SUCHA

4 t.

4 t.

0,3 t.

5 t.

-OBJĘTOŚCIOWO SOCZYSTA

5 t.

30 t.

1 t.

10 t.

-TREŚCIOWA

3 t.

5 t.

1 t.

3 t.

-SÓL

0,2 t.

0.2 t

0,05 t.

0.2 t.

 

 

 

 

                                                                                                         dodano : wrzesień 2008

 

ROZMIESZCZENIE  "PODSYPÓW"  DLA BAŻANTÓW  NA  TERENIE OBWODU ORAZ  PRZYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  ICH  UTRZYMANIE

 1

NA STRZYGACH                       

 odpowiedzialny

Błaszczyk Janusz, Seweryn Józef                                    

 

2

KOŁO BŁASZCZYKA

 odpowiedzialny

Szkoła Podstawowa w Cettach

 

3

PARK ZBIJEWO

 odpowiedzialny

Kuciński Kazimierz, Lewiński Marian

 

4

LAS K/DANIELA Ł.

 odpowiedzialny

Łukaszewski Daniel

 

5

PSARY - CZYŻNIE

 odpowiedzialny

Świgoń Ryszard, Kacprzak Roman

 

6

PSARY  POLE  DALAKA

 odpowiedzialny

Dalak Jan, Janiak Mieczysław

 

7

PRZYSYPKA

 odpowiedzialny

Krygier Janusz, Pietrzak Marek

 

8

PSARY PRZY  SZKOLE

 odpowiedzialny

Jabłoński Dariusz

 

9

"CMENTARZ"

 odpowiedzialna

Krajewska Halina

 

10

"ŁYSA  GÓRA"

 odpowiedzialny

Człapiński Włodzimierz, Kafliński Tadeusz

 

11

KOŁO  STAWICKIEGO

 odpowiedzialny

Walczak Stanisław, Sławnikowski Wacław

 

12

KROMSZEWICE REMIZA

 odpowiedzialny

Pawlikowski Henryk, Nowicki Janusz

 

13

PIELESZKI  BRZEZINY

 odpowiedzialny

Kos Marek, Kwiatkowski Czesław

 

14

KOŁO  WITCZAKA

 odpowiedzialny

Sawiński Kazimierz

 

15

POHZ  CZYŻNIE

 odpowiedzialny

Korpal Jerzy

 

16

KUBŁOWSKIE  ŁĄKI

 odpowiedzialny

Mertin Kazimierz

 

17

GOLE  PARK

 odpowiedzialny

Jakubowski Krzysztof, Kołodziej Andrzej

 

18

U  MICHALSKIEGO

 odpowiedzialny

Mujta Janusz, Mujta Przemysław

 

19

U  TRAWIŃSKIEGO

 odpowiedzialny

Chyliński Edward, Niemczyk Cezary

 

20

U  RUSKA

 odpowiedzialny

Cieślak Mirosław, Wala Zbigniew

 

21

K/ JABŁOŃSKIEGO

 odpowiedzialny

Łuczak Bogdan, Jabłoński Lucjan

 

22

ZALESIE

 odpowiedzialny

Krokowski Robert