Historia

http://www.kujawiaki.pl/historia-kola.html
HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO 112 „JELEŃ” W CHODCZU W roku 1951 wśród miejscowych pasjonatów [...]

HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO 112 „JELEŃ” W CHODCZU

W roku 1951 wśród miejscowych pasjonatów przygody łowieckiej zrodziła się myśl utworzenia chodeckiego towarzystwa myśliwskiego. W świetle obowiązujących wówczas przepisów grupa założycielska musiała liczyć minimum 10 wprowadzających. W jej składzie znależli się Koledzy: Gralak Kazimierz zam. Chodecz, Kurpiński Aleksander zam. Chodecz, Zapędowski Bolesław zam. Przedecz, Gadzinowski Eligiusz zam. Przedecz, Mikołajczyk Stanisław zam.Chodecz, Łukaszewski Zenon zam. Bogołomia, Szymański Stanisław zam. Przedecz, Marciniak zam. Chodecz, Wiśniewski zam. Chodecz, Kowalik Marian zam. Przedecz, Kaczmarowski zam. Przedecz, Trawiński zam. Chodecz, Matusiak Kazimierz zam. Lubieniec. Złożyli oni w Radzie Łowieckiej w Toruniu wniosek o założenie chodeckiego koła myśliwskiego. Na zebraniu członków wybrano pierwszy Zarząd, w skład którego powołano na Prezesa – Zapędowskiego Bolesława, Łowczego- Gadzinowskiego Eligiusza, Sekretarza – Gralaka Kazimierza, Skarbnika - Kurpińskiego Aleksandra. Czas powojenny wraz z nową demokracją dawał możliwość wstępowania w szeregi braci łowieckiej każdemu obywatelowi ówczesnej Polski Ludowej. Warunkiem było zaliczenie stosownych kursów oraz pomyślne zdanie egzaminów łowieckich . Na wydzierżawionych od gmin Chodecz i Przedecz terenach utworzony został obwód łowiecki o powierzchni około 15,5 tys. hektarów z dużą przewagą gruntów rolnych. W skład obwodu wchodziły również kompleksy leśne: Dziwie, Łączewna, Trzeszczon, Kubłowo, Kamienna. Południową granicę obwodu określały granice ówczesnego województwa bydgoskiego, od zachodu poprzez miejscowości Dziwie, Arkuszewo, Rybno do drogi powiatowej Przedecz – Chodecz, która wyznaczała północną granicę obwodu. Dalej w kierunku Chocenia do miejscowości Janowo, Ząbin, Szczutkowo. Od wschodu naturalną granicę stanowiły tory kolei żelaznej Włocławek – Kutno w kierunku południowym do miejscowości Wola Pierowa. Rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem łowiska kierując główną uwagę nad przestrzeganiem zasad hodowli i ochrony zwierzyny. Spontanicznie przystąpiono do prowadzenia planowej gospodarki łowieckiej, walki z szeroko rozwiniętym kłusownictwem, budowy pierwszych urządzeń łowieckich. Do koła przystępowali kolejni członkowie. Byli wśród nich: Dankiewicz zam. Przedecz, Benedykciński Józef zam. Chodeczek, Walczak Józef zam. Bogołomia, Kos Zygmunt zam. Trzeszczon, Kuciński Kazimierz zam. Zbijewo, Kwiatkowski Lucjan zam. Lubieniec, Fabisiński Edmunt zam. Przedecz, Kacprzak Lucjan zam. Góry, Rzepka Stanisław zam. Cetty, Sokołowski Ryszard zam. Sobiczewy, Stefański Kazimierz zam. Arkuszewo, Michalak Władysław zam. Przedecz, Krzyżanowski Tadeusz zam. Zalesie, Posłuszny Ludomir zam. Chodecz, Moraczewski Franciszek, Małachowski Lucjan, Suchara Zbigniew, Olejniczak Zdzisław, Pilichtowicz wszyscy zam Lubień Kujawski, Stańczyk Józef zam. Chodecz. Wydany w roku 1952 „Dekret o Prawie Łowieckim” wprowadzał nowe przepisy, które stały się warunkiem dalszego funkcjonowania kół łowieckich. M.in. wprowadzono 10 letnie umowy dzierżawne, określono 3 tys. ha jako minimalne a 10 tys. ha jako maksymalne wielkości obwodów łowieckich. Za szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę finansowo odpowiadały koła, zwierzyna stała się własnością państwa. Wraz z nowym Dekretem Koło utraciło z obwodu około 5 tys. hektarów położonych na północ od drogi powiatowej Chodecz-Lubień Kujawski. Na terenach tych powstało Koło ówczesnego Ministerstwa Finansów. Powyższe fakty, dzisiaj już historyczne spisane zostały na podstawie relacji ustnych sędziwych i zasłużonych myśliwych, członków-założycieli naszego Koła. Do dnia dzisiejszego wśród chodeckiej braci myśliwskiej pozostał polujący nasz weteran, od ponad 50 lat członek P.Z.Ł. – Honorowy Prezes Koła - kolega Zygmunt Kos. Niestety Wielu Kolegów odeszło już do Krainy Wiecznych Łowów. Jednak pamięć o nich i wdzięczność za stworzenie wspaniałej atmosfery koleżeństwa panującej w Chodeckim Kole Łowieckim oraz umiłowania dla kujawskiej kniei pozostanie zawsze żywa wśród nas. Pomimo usilnych poszukiwań, niestety nie znależliśmy dokumentów potwierdzających przedstawiony rys historyczny. Być może z uwagi na odległy czas niektóre fakty czy relacje mogły zostać pomylone. Przepraszamy tych, których pominięto. Wdzięczni będziemy za jakiekolwiek dokumenty, ewentualnie zdjęcia obrazujące tamten pionierski okres dziejów Koła Łowieckiego w Chodczu. 24 stycznia 1960 r. Od tej daty oficjalnie liczona jest udokumentowana historia Koła. Tego dnia na Walnym Zebraniu Członków zorganizowanym w świetlicy Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chodeczku dokonał się podział liczącego w tym czasie 39 członków Chodeckiego Koła Myśliwskiego na dwa odrębne: Koło Łowieckie „Jeleń” w Chodczu oraz Koło Łowieckie w Lubieniu Kujawskim. Dzisiejsze Koło "Kuropatwa"

HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO 112 „JELEŃ” W CHODCZU

W roku 1951 wśród miejscowych pasjonatów przygody łowieckiej zrodziła się myśl utworzenia chodeckiego towarzystwa myśliwskiego. W świetle obowiązujących wówczas przepisów grupa założycielska musiała liczyć minimum 10 wprowadzających. W jej składzie znależli się Koledzy: Gralak Kazimierz zam. Chodecz, Kurpiński Aleksander zam. Chodecz, Zapędowski Bolesław zam. Przedecz, Gadzinowski Eligiusz zam. Przedecz, Mikołajczyk Stanisław zam.Chodecz, Łukaszewski Zenon zam. Bogołomia, Szymański Stanisław zam. Przedecz, Marciniak zam. Chodecz, Wiśniewski zam. Chodecz, Kowalik Marian zam. Przedecz, Kaczmarowski zam. Przedecz, Trawiński zam. Chodecz, Matusiak Kazimierz zam. Lubieniec. Złożyli oni w Radzie Łowieckiej w Toruniu wniosek o założenie chodeckiego koła myśliwskiego. Na zebraniu członków wybrano pierwszy Zarząd, w skład którego powołano na Prezesa – Zapędowskiego Bolesława, Łowczego- Gadzinowskiego Eligiusza, Sekretarza – Gralaka Kazimierza, Skarbnika - Kurpińskiego Aleksandra. Czas powojenny wraz z nową demokracją dawał możliwość wstępowania w szeregi braci łowieckiej każdemu obywatelowi ówczesnej Polski Ludowej. Warunkiem było zaliczenie stosownych kursów oraz pomyślne zdanie egzaminów łowieckich . Na wydzierżawionych od gmin Chodecz i Przedecz terenach utworzony został obwód łowiecki o powierzchni około 15,5 tys. hektarów z dużą przewagą gruntów rolnych. W skład obwodu wchodziły również kompleksy leśne: Dziwie, Łączewna, Trzeszczon, Kubłowo, Kamienna. Południową granicę obwodu określały granice ówczesnego województwa bydgoskiego, od zachodu poprzez miejscowości Dziwie, Arkuszewo, Rybno do drogi powiatowej Przedecz – Chodecz, która wyznaczała północną granicę obwodu. Dalej w kierunku Chocenia do miejscowości Janowo, Ząbin, Szczutkowo. Od wschodu naturalną granicę stanowiły tory kolei żelaznej Włocławek – Kutno w kierunku południowym do miejscowości Wola Pierowa. Rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem łowiska kierując główną uwagę nad przestrzeganiem zasad hodowli i ochrony zwierzyny. Spontanicznie przystąpiono do prowadzenia planowej gospodarki łowieckiej, walki z szeroko rozwiniętym kłusownictwem, budowy pierwszych urządzeń łowieckich. Do koła przystępowali kolejni członkowie. Byli wśród nich: Dankiewicz zam. Przedecz, Benedykciński Józef zam. Chodeczek, Walczak Józef zam. Bogołomia, Kos Zygmunt zam. Trzeszczon, Kuciński Kazimierz zam. Zbijewo, Kwiatkowski Lucjan zam. Lubieniec, Fabisiński Edmunt zam. Przedecz, Kacprzak Lucjan zam. Góry, Rzepka Stanisław zam. Cetty, Sokołowski Ryszard zam. Sobiczewy, Stefański Kazimierz zam. Arkuszewo, Michalak Władysław zam. Przedecz, Krzyżanowski Tadeusz zam. Zalesie, Posłuszny Ludomir zam. Chodecz, Moraczewski Franciszek, Małachowski Lucjan, Suchara Zbigniew, Olejniczak Zdzisław, Pilichtowicz wszyscy zam Lubień Kujawski, Stańczyk Józef zam. Chodecz. Wydany w roku 1952 „Dekret o Prawie Łowieckim” wprowadzał nowe przepisy, które stały się warunkiem dalszego funkcjonowania kół łowieckich. M.in. wprowadzono 10 letnie umowy dzierżawne, określono 3 tys. ha jako minimalne a 10 tys. ha jako maksymalne wielkości obwodów łowieckich. Za szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę finansowo odpowiadały koła, zwierzyna stała się własnością państwa. Wraz z nowym Dekretem Koło utraciło z obwodu około 5 tys. hektarów położonych na północ od drogi powiatowej Chodecz-Lubień Kujawski. Na terenach tych powstało Koło ówczesnego Ministerstwa Finansów. Powyższe fakty, dzisiaj już historyczne spisane zostały na podstawie relacji ustnych sędziwych i zasłużonych myśliwych, członków-założycieli naszego Koła. Do dnia dzisiejszego wśród chodeckiej braci myśliwskiej pozostał polujący nasz weteran, od ponad 50 lat członek P.Z.Ł. – Honorowy Prezes Koła - kolega Zygmunt Kos. Niestety Wielu Kolegów odeszło już do Krainy Wiecznych Łowów. Jednak pamięć o nich i wdzięczność za stworzenie wspaniałej atmosfery koleżeństwa panującej w Chodeckim Kole Łowieckim oraz umiłowania dla kujawskiej kniei pozostanie zawsze żywa wśród nas. Pomimo usilnych poszukiwań, niestety nie znależliśmy dokumentów potwierdzających przedstawiony rys historyczny. Być może z uwagi na odległy czas niektóre fakty czy relacje mogły zostać pomylone. Przepraszamy tych, których pominięto. Wdzięczni będziemy za jakiekolwiek dokumenty, ewentualnie zdjęcia obrazujące tamten pionierski okres dziejów Koła Łowieckiego w Chodczu. 24 stycznia 1960 r. Od tej daty oficjalnie liczona jest udokumentowana historia Koła. Tego dnia na Walnym Zebraniu Członków zorganizowanym w świetlicy Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chodeczku dokonał się podział liczącego w tym czasie 39 członków Chodeckiego Koła Myśliwskiego na dwa odrębne: Koło Łowieckie „Jeleń” w Chodczu oraz Koło Łowieckie w Lubieniu Kujawskim. Dzisiejsze Koło "Kuropatwa"

Część II

 

Historia Historia Historia

Część III


Historia Historia

Powstałe Koło liczyło 16 członków. 8 marca 1960 roku przyjęte zostało do Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki i wpisane do rejestru kół pod liczbą porządkową 112.Od tej chwili oficjalnie nosi nazwę: Koło Łowieckie Nr 112 „Jeleń” w Chodczu. Przyjęto także do realizacji podpisany przez członków Statu Koła.

Historia

Część IV

 

Historia
Historyczny Statut Koła Statut
Statut

Część V

Następuje dalszy wzrost członków. Do Koła wstępują Koledzy: Człapiński Leonard zam. Chodecz, Kulis Zdisław zam. Chodecz, Sławnikowski Wacław zam. Chodecz, Błaszczyk  Eugeniusz zam. Cetty, Jakubowski Władysław zam. Chodecz, Kawecki Andrzej zam. Chodecz, Górski Władysław zam. Dziwie, Stefaniak Andrzej zam. Sobiczewy, Bazela Stanisław zam. Chodecz, Lewiński Marian zam. Szczecin k/Zbijewa, Grzelak Stefan zam. Chodecz, Rydzewski Jan zam Lubień Kujawski, Mujta Janusz zam. Lubień Kujawski, Dalak Jan zam. Chodecz, Lukaszewski Daniel zam. Bogołomia.

Historia

Koło prowadzi działalność w oparciu dwa dzierżawione obwody. Obwód nr 20 położony w ówczesnym województwie konińskim o powierzchni 5.450 ha, z czego 525 ha to lasy oraz obwód nr 63 położony na terenie województwa włocławskiego o powierzchni 5.400 ha z czego lasy stanowią powierzchnię 450 ha. Według klasyfikacji są to obwody uznawane za „słabe”.

Program

Kolejne lata przynoszą zauważalny wzrost populacji zwłaszcza zwierzyny drobnej: zajęcy, kuropatw i bażantów. Zbiorowe polowania dają pokoty dochodzące nawet do 60 – 80 sztuk zajęcy. Niezwykłe efekty dają polowania z dobrze ułożonym psem na kuropatwy spotykane gromadnie w licznych zagonach ziemniaków, bażanty czy szczególnie lubiane grupowe polowania na ptactwo wodne. Sukcesywnie powstają nowe urządzenia łowieckie takie jak; ambony ( dzisiaj posiadamy 42 ambony użyteczne), budki dla kuropatw, podsypy dla bażantów, lizawki i piwnice dla zwierzyny czarnej oraz paśniki dla zwierzyny płowej. Ważnym etapem w historii Koła był powszechny udział kolegów myśliwych, często wraz z rodzinami, w zalesianiu gruntów poza rolnych. Akcja ta prowadzona w latach 1965-1980 w znaczny sposób przyczyniła się do powiększenia powierzchni leśnej w obwodzie. Pamiętny rok 1980, to czas „zimy stulecia”. Pomimo ogromnych wysiłków chodeckich myśliwych zdziesiątkowała ona w naszym Kole zwłaszcza stany kuropatwy, które nie można odbudować do dnia dzisiejszego. Eksportowany jest zając pozyskiwany w drodze odłowów. Rokrocznie prowadzona jest planowa gospodarka łowiecka w oparciu o tzw. Łowieckie Plany Hodowlane. Troska o zwierzynę, stworzenie lepszych warunków do jej bytowania pozwala na zwiększenie planów jej pozyskania.

ŁPH

Część VI


ŁPH
ŁPH
ŁPH

Część VII

Z pietyzmem i poszanowaniem tradycji łowieckiej kultywowane są dawne obyczaje i ceremoniały myśliwskie. Nowi członkowie Koła, na swoim pierwszym polowaniu, w obecności wprowadzającego składają ślubowanie połączone z chrztem myśliwskim i pasowaniem na myśliwego. Pierwsze pozyskanie znaczone jest przez prowadzącego krzyżem z "farby" na czole szczęśliwca. Tradycją stały się polowania z okazji Świętego Huberta, rozpoczynające oficjalnie sezon łowiecki. Od szeregu lat lat rozpoczyna je Hubertowska Msza Święta celebrowana przez księży, członków naszego koła, przy z pietyzmem wykonywanym ołtarzu polowym w stanicy Kubłowo. Popularnością cieszą się Polowania Wigilijne połączone z dzieleniem się opłatkiem i polową ucztą wigilijną. Każde polowanie oznajmiane jest specjalny sygnałem dogrywanym okazyjne na rogu tzw półtonówce.

kł112

Po zakończeniu polowania zbiorowego organizowany jest "tradycyjny pokot" ułożony według ustalonej hierarchii zwierzyny w łowisku wraz z odgrywanymi sygnałami, połączony z ogniskiem. Ogłaszany i odznaczany jest Król Polowania. Ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród społeczeństwa cieszą się organizowane już od ponad 40 lat uroczyste Bale Myśliwskie, które stały się jedną ze wspaniałych form popularyzacji łowiectwa.

BAL

W roku 1984 w wyniku machinacji ówczesnych decydentów, na przekór obowiązującym wówczas Uchwałom i Wytycznym Zarządu Głównego P.Z.Ł., bez udziału i wiedzy Zarządu i członków Koła, w nie wyjaśnionych do dnia dzisiejszego okolicznościach dochodzi do odebrania około 3 tys. hektarów z obwodu nr 20, położonego w ówczesnym województwie konińskim. Utracony obszar w większości przekazano Kołu Łowieckiemu „Partyzant” w Żyrardowie. Stało się tak pomimo uzyskanych wcześniej, pozytywnych opinii o gospodarowaniu łowiskiem od gospodarzy terenu: Naczelników Urzędów Miasta i Gminy w Przedczu oraz w Chodczu .

Część VIII

 

Posunięcie to znacznie uszczupliło areał obwodu. Utraciliśmy zwłaszcza kompleks lasów Dziwie-Trzeszczon wraz ze zbudowanymi tam urządzeniami łowieckimi. Właśnie tam szczególnie intensywny był społeczny udział członków Koła przy wspomnianym wcześniej, masowym zalesianiu nieużytków poza rolnych. Należy zaznaczyć, że dzięki zdecydowanemu stanowisku ówczesnego Dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku mgr inż. Edwarda Chylińskiego zaprzestano dalszej parcelacji obwodu. Pomimo znacznego uszczuplenia obwodu nadal aktywny staje się nabór nowych członków. W szeregi koła wkraczają koledzy: Kos Grzegorz zam. Lubień Kujawski, Kołodziej Ryszard zam. Włocławek, Komorowski Jan zam. Przedecz, Mińko Marek, Człapiński Włodzimierz i Molewski Waldemar zam. Chodecz, Chyliński Edward zam. Włocławek, Sawiński Kazimierz zam. Chodecz, Orliński Grzegorz i Szczepaniak Józef zam. Włocławek. W roku 1984 Koło liczyło 27 członków.

W programie rozwoju gospodarki łowieckiej koła na lata 1985 – 1990 zakłada się mi:

W latach 1990-1995 poprzez racjonalną gospodarkę łowiecką następuje znaczne zwiększenie stanów ilościowych zwierzyny.W sposób zdecydowany zwiększono wymagania stawiane wobec kandydatów jak i członków Koła. Utworzono i stale rozbudowywane jest miejsca wspólnych spotkań pn. Stanica Myśliwska w Kubłowie.

Rok dwutysięczny to Jubileusz 40 – lecia powstania Koła. Na lokalnej uroczystości, w amfiteatrze nad jeziorem chodeckim, z udziałem władz samorządowych oraz wojewódzkich Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku dokonano wręczenia ufundowanego przez sponsorów oraz lokalne społeczeństwo sztandaru Koła. Wcześniej na uroczystej Mszy Świętej, w kościele parafialnym Św. Dominika w Chodczu odbyło się poświęcenie sztandaru przez biskupa włocławskiego Bronisława Dębowskiego, w obecności ks. Prałata Zbigniewa Skrobickiego. Projekt graficzny sztandaru opracował członek Koła Kol. Włodzimierz Człapiński.

40-lecie  Kola

40-lecie Koła

Koło szczególnie dużą uwagę przywiązuje do introdukcji bażanta i kuropatwy. Z chwilą przyjęcia w szeregi Koła kolegi Jana De’Konecka, obywatela belgijskiego zawodowo doświadczonego w hodowli, w oparciu o stworzoną bazę hodowlaną sukcesywnie wpuszczane są do obwodu młode bażanty. W roku 2000– 400 sztuk, w roku 2001 – 500 sztuk, w roku 2002 -650 sztuk, w roku 2003 – 500 bażantów i 200 kuropatw, w roku 2004 ponownie 500 bażantów i 200 kuropatw. Wpuszczenie takich ilości nowych osobników niewątpliwie podniosło stan pogłowia bażanta wzmacniając równocześnie jego kondycję. Bażant rozprzestrzenił się przechodząc na sąsiadujące obwody. Jednak ujemnym skutkiem zasilania obwodu bażantem był znaczny wzrost pogłowia lisów oraz nadmierny stan jastrzębi, które gromadnie atakowały wpuszczane, niedoświadczone młode osobniki. Intensywnie prowadzone jest dokarmianie zwierzyny drobnej, płowej oraz dzików – zwłaszcza w okresie zimy. Zbudowano 24 podsypy dla bażantów przydzielone indywidualnie członkom Koła odpowiedzialnym za uzupełnianie ich kukurydzą wygospodarowaną na dzierżawionych poletkach. W ostoi dzika zorganizowano 8 piwnic, gdzie sukcesywnie wykładane są zwłaszcza buraki i marchew. Zbudowano 20 lizawek, 10 paśników dla zwierzyny płowej. Wymienione urządzenia są rokrocznie naprawiane i modernizowane przez członków Koła w ramach odpracowywanych obowiązkowych dniówek gospodarczych.