Wigilia 2017 r.

/152-wigilia-2017-r.html
Jak co roku po polowaniu spotkaliśmy się przy wigilijnym stole.

Jak co roku po polowaniu spotkaliśmy się przy wigilijnym stole.

Czytaj więcej: Wigilia 2017 r.

Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom

/151-mysliwi-dzieciom-dzieci-mysliwym.html
W dniu 14 listopada 2017 r. w sali Urzędu Miasta we Włocławku odbyło się podsumowanie Programu [...]

W dniu 14 listopada 2017 r. w sali Urzędu Miasta we Włocławku odbyło się podsumowanie Programu Edukacji Ekologiczno - Łowieckiej "Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom" realizowany na terenie okręgu włocławskiego PZŁ w roku szkolnym 2016/17. Nasze Koło również brało udział w tym programie wraz z Przedszkolem Samorzowym w Chodczu, które zostalo wyróżnione. Ponizej zamiesczamy kilka zdjęć ze spotkania.

Czytaj więcej: Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom

Prace gospodarcze wokół Domku

/149-prace-gospodarcze-wokol-domku.html
21 i 28 października odbyły się prace gospodarcze. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć.

21 i 28 października odbyły się prace gospodarcze. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć.

Czytaj więcej: Prace gospodarcze wokół Domku

Przedszkolaki w Domku Myśliwskim

/148-przedszkolaki-w-domku-mysliwskim.html
W dniu 17 października 2017 r. Domku Myśliwskim w Kubłowie gościła grupa przedszkolaków z Prze [...]

W dniu 17 października 2017 r. Domku Myśliwskim w Kubłowie gościła grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Chodczu.

Czytaj więcej: Przedszkolaki w Domku Myśliwskim

Zmiana okresów polowań na niektóre zwierzęta łowne

/147-zmiana-okresow-polowan-na-niektore-zwierzeta-lown.html
Od 4.8.2017 r. obowiązują zmienione okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne, które wprow [...]

Od 4.8.2017 r. obowiązują zmienione okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne, które wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1487). Jednak nie wszystkie okresy obowiązują od 4.8.2017 r.

 Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.3.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. nr 48, poz. 459 ze zm.).

 Okresy polowań na jelenie szlachetne to:

  • łanie - od 1 września do 15 stycznia (poprzednio od 1 października do 15 stycznia);
  • cielęta - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do końca lutego).

 Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 18.8.2017 r.

 Okresy polowań na daniele to:

  • byki - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do 31 stycznia);
  • łanie - od 1 września do 15 stycznia (poprzednio od 1 października do dnia 15 stycznia);
  • cielęta - od 1 września do końca lutego (poprzednio od 1 października do dnia 15 stycznia).

 Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 18.8.2017 r.

 Okres polowań na dziki ustalono przez cały rok. Poprzednio okresy te były zróżnicowanie w zależności od płci zwierzęcia, okresu w roku oraz od terenu województwa. Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 4.8.2017 r.

 Wprowadzono też okres polowań na szakale złociste. Okres ten ustalono na:

  • od 1 sierpnia do końca lutego;
  • a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok .

 Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 1.3.2019 r.

 W odniesieniu do szakala złocistego (Canis aureus) trzeba wspomnieć o rozporządzeniu Ministra Środowiska z 31.7.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1484). Zwierzę to dołączyło bowiem do grona zwierząt łownych o wspomnianym wyżej okresie polowań.

 Rozporządzenie to wchodzi w życie 15.8.2017 r.

Roczna składka członkowska PZŁ na 2018 rok

/146-roczna-skladka-czlonkowska-pzl-na-2018-rok.html
Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, iż składka członkowska PZŁ [...]

Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, iż składka członkowska PZŁ na 2018 rok wynosi:

  1. Składka normalna - 357 zł (składka 320 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)
  2. Składka ulgowa - 197 zł  (składka 160 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2017 r. 70 lat życia.
Składkę należy uregulować u skarbnika lub poprzez wpłatę na konto Koła
Nr 14 9559 1014 0000 0130 2000 0001
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 r.

Przy wpłacie u skarbnika należy dostarczyć legitymację członkowską celem wpisu opłaconej składki, przy wpłacie po 5.12.2017 r. - uaktualnienia wpisu do legitymacji należy dokonać osobiście w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Członkowie, którzy nie opłacą składki i nie przedłożą legitymacji do przedłużenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 roku, od 01 stycznia 2018 r. nie będą mogli wykonywać polowania, gdyż nie będą posiadać ważnej legitymacji PZŁ i opłaconego, ustawowo wymaganego ubezpieczenia od OC i NW.

Przypominamy także o obowiązku terminowego opłacania
(kwartalnie - 75 zł lub rocznie - 300 zł ) składki członkowskiej na rzecz koła.