DYPLOM UZNANIA

/21-dyplom-uznania.html
Dyplom Uznania nadany Kołu przez Okręgową Radę Łowiecką oraz Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocł [...]

Dyplom Uznania nadany Kołu przez Okręgową Radę Łowiecką oraz Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku w dniu 05 lipca 2008 r. z okazji 85 lecia Związku

(zobacz reportaż fotograficzny w GALERII FOTOGRAFII- podtytuł UROCZYSTOŚCI)

Czytaj więcej: DYPLOM UZNANIA

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

/20-wysokość-składki-członkowskiej.html
K O M U N I K A T Przypominamy Kolegom o obowiązku uiszczenia indywidualnej składki członkowski [...]

K O M U N I K A T


Przypominamy Kolegom o obowiązku uiszczenia indywidualnej składki członkowskiej w ustalonej przez Walne Zebranie w wysokości 100 zł za rok gospodarczy 2008/2009 (25 złotych za każdy kwartał począwszy od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.)
Z obowiązku uiszczenia stosownej składki zwolnieni są koledzy, którzy w roku gospodarczym 2008/2009 ukończyli 70 rok życia. - oraz innych należnościach ( za pobrane tusze na użytek własny, itp)