Roczna skladka PZŁ na 2013 rok

/33-roczna-skladka-pzł-na-2013-rok.html
Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, że zgodnie z Uchwałą nr 27 [...]

Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu

informuje Kolegów, że zgodnie z Uchwałą nr 27/2012 Naczelnej Rady Łowieckiej

SKŁADKA PZŁ NA ROK 2013 WYNOSI:

1. składka normalna - 315 złotych

2. składka ulgowa (emeryci po ukończeniu 70 roku życia) - 174 złotych

Składkę należy uregulować u skarbnika lub poprzez wpłatę na konto Koła

nr 14 9559 1014 0000 0130 2000 0001

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2012 r,

(przy wpłacie u skarbnika należy dostarczyć legitymację członkowską celem wpisu opłaconej składki, przy wpłacie na konto uaktualnienie wpisu do legitymacji należy dokonać osobiście w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

/32-walne-zebranie-sprawozdawcze-koła.html
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 "Jeleń" w Chodczu informuje, że w dniu 19 maja 2012 roku,o godz [...]

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 "Jeleń" w Chodczu

informuje, że w dniu 19 maja 2012 roku,o godz. 17.00

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu

odbędzie się

WALE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

(obecność Kolegów obowiązkowa)

BAL MYŚLIWSKi

/31-bal-myśliwski.html
Wszystkich Miłośników Dobrej Zabawy serdecznie zapraszamy na TRADYCYJNY BAL MYŚLIWSKI KTÓRY [...]

Wszystkich Miłośników Dobrej Zabawy

serdecznie zapraszamy na

TRADYCYJNY BAL MYŚLIWSKI

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 LUTEGO 2012 ROKU W DOMU STRAŻAKA W CHODCZU

GWARANTUJEMY PROFESJONALNĄ MUZYKĘ, WSPANIAŁĄ KUCHNIĘ MYŚLIWSKĄ,ORAZ SZAMPAŃSKI HUMOR DO RANA !

Zapisy, rezerwacja miejsc oraz bliższe informacje u Preses Koła

(telefon kontaktowy 784 580 755)

Termin zgłaszania: do 15 stycznia 2012 r.

ZEBRANIE CZŁONKÓW dodano 15.10.2010

/30-zebranie-członków-dodano-15-10-2010.html
W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2010 R.O GODZINIE 17.00W SALI URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZUODBĘDZIE SIĘ [...]

W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
O GODZINIE 17.00
W SALI URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZU
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA ,
NA KTÓRYM PRZEDSTAWIONY ZOSTANIE PRZYDZIAŁ ZADAŃ
W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM JUBILEUSZEM 50 - LECIA POWSTANIA KOŁA ORAZ OMÓWIONE ZOSTANĄ SPRAWY ORGANIZACYJNE

24 KWIETNIA 2010 R. Dodano 25.04.2010 r

/29-24-kwietnia-2010-r-dodano-25-04-2010-r.html
W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu odbyło się Walne Zebranie [...]

W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Chodczu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu.
W zebraniu uczestniczyło 33 członków Koła.

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.
W wyniku tajnego głosowania w skład nowego Zarządu weszli:

Krajewska Halina - Prezes, Mujta Janusz - Łowczy, Jakubowski Krzysztof - Podłowczy, Człapiński Włodzimierz - Skarbnik,
Kołodziej Andrzej - Sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Krokowski Robert - Przewodniczący,
Janiak Mieczysław, Pietrzak Marek-Członkowie

Uchwałą Walnego Zebrania Koledze Zygmuntowi Kosowi nadany został tytuł Honorowego Członka Koła.

Z uwagi na przypadającą w roku bieżącym 50 rocznicę powstania Koła powołano Komitet Obchodów, w skład którego weszli:
Krajewska Halina, Mujta Janusz, Jakubowski Krzysztof,
Człapiński Włodzimierz, Kołodziej Andrzej, Krokowski Robert,
Janiak Mieczysław, Pietrzak Marek, Molewski Marcin, Krygier Jan,
Kafliński Tadeusz, Kos Marek, Cieślak Mirosław.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

/28-walne-zebranie-sprawozdawczo-wyborcze.html
dodano 28.03.2010 r. Z dniem 31 marca 2010 roku kończy się rok gospodarczy 2009-2010.Odbyło się [...]

dodano 28.03.2010 r.

Z dniem 31 marca 2010 roku kończy się rok gospodarczy 2009-2010.
Odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Koła. Przyjęto do realizacji 8 Uchwał.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła
Łowieckiego nr 112 "Jeleń"odbędzie się
w dniu 24 kwietnia 2010 roku o godz. 18.00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.
przy ulicy Kaliskiej.
(Obecność członków Koła obowiązkowa)

Informujemy, że wcześniej, o godz. 17.00 w kościele parafialnym Św. Dominika w Chodczu odbędzie się msza w intencji zmarłych kolegów myśliwych

PRZYPOMINA SIĘ KOLEGOM MYŚLIWYM O BEZZWŁOCZNYM UREGULOWANIU U SKARBNIKA DO DNIA 31 MARCA BR. WSZELKICH NALEŻNOŚCI WOBEC KOŁA Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
ORAZ ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY.