ZEBRANIE CZŁONKÓW dodano 15.10.2010

/30-zebranie-członków-dodano-15-10-2010.html
W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2010 R.O GODZINIE 17.00W SALI URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZUODBĘDZIE SIĘ [...]

W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
O GODZINIE 17.00
W SALI URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZU
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA ,
NA KTÓRYM PRZEDSTAWIONY ZOSTANIE PRZYDZIAŁ ZADAŃ
W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM JUBILEUSZEM 50 - LECIA POWSTANIA KOŁA ORAZ OMÓWIONE ZOSTANĄ SPRAWY ORGANIZACYJNE

24 KWIETNIA 2010 R. Dodano 25.04.2010 r

/29-24-kwietnia-2010-r-dodano-25-04-2010-r.html
W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu odbyło się Walne Zebranie [...]

W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Chodczu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu.
W zebraniu uczestniczyło 33 członków Koła.

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.
W wyniku tajnego głosowania w skład nowego Zarządu weszli:

Krajewska Halina - Prezes, Mujta Janusz - Łowczy, Jakubowski Krzysztof - Podłowczy, Człapiński Włodzimierz - Skarbnik,
Kołodziej Andrzej - Sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Krokowski Robert - Przewodniczący,
Janiak Mieczysław, Pietrzak Marek-Członkowie

Uchwałą Walnego Zebrania Koledze Zygmuntowi Kosowi nadany został tytuł Honorowego Członka Koła.

Z uwagi na przypadającą w roku bieżącym 50 rocznicę powstania Koła powołano Komitet Obchodów, w skład którego weszli:
Krajewska Halina, Mujta Janusz, Jakubowski Krzysztof,
Człapiński Włodzimierz, Kołodziej Andrzej, Krokowski Robert,
Janiak Mieczysław, Pietrzak Marek, Molewski Marcin, Krygier Jan,
Kafliński Tadeusz, Kos Marek, Cieślak Mirosław.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

/28-walne-zebranie-sprawozdawczo-wyborcze.html
dodano 28.03.2010 r. Z dniem 31 marca 2010 roku kończy się rok gospodarczy 2009-2010.Odbyło się [...]

dodano 28.03.2010 r.

Z dniem 31 marca 2010 roku kończy się rok gospodarczy 2009-2010.
Odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Koła. Przyjęto do realizacji 8 Uchwał.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła
Łowieckiego nr 112 "Jeleń"odbędzie się
w dniu 24 kwietnia 2010 roku o godz. 18.00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.
przy ulicy Kaliskiej.
(Obecność członków Koła obowiązkowa)

Informujemy, że wcześniej, o godz. 17.00 w kościele parafialnym Św. Dominika w Chodczu odbędzie się msza w intencji zmarłych kolegów myśliwych

PRZYPOMINA SIĘ KOLEGOM MYŚLIWYM O BEZZWŁOCZNYM UREGULOWANIU U SKARBNIKA DO DNIA 31 MARCA BR. WSZELKICH NALEŻNOŚCI WOBEC KOŁA Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
ORAZ ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO W ROKU 2009-2010

/27-sprawozdanie-z-wykonania-planu-gospodarczego-w-roku-2009-2010.html
Dnia 12 marca 2010 roku został przyjęte i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Chodczu S [...]

Dnia 12 marca 2010 roku został przyjęte i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Chodczu Sprawozdanie z wykonaniu planu gospodarczego w roku 209-2010.
Sprawozdanie sporządził Łowczy Koła kol. Janusz Mujta.
Zgodnie z art.8 ust. 3c ustawy z dnia 13 października 1995 r.- Prawo Łowieckie zostało one zaopiniowane pozytywnie przez Łowczego Okręgowego.

50 LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "KUROPATWA" W LUBIENIU KUJAWSKIM - dodano 19.01.2010

/26-50-lecie-koła-łowieckiego-kuropatwa-w-lubieniu-kujawskim-dodano-19-01-2010.html
16 stycznia 2010 roku delegacja Naszego Koła wraz ze sztandarem brała udział w obchodach 50 lecia [...]

16 stycznia 2010 roku delegacja Naszego Koła wraz ze sztandarem brała udział w obchodach 50 lecia powstania Koła Łowieckiego "Kuropatwa" w Lubieniu Kujawskim.

Wini jesteśmy informacji, że Koło "Kuropatwa" w Lubieniu Kujawskim powstało 24 stycznia 1960 roku w wyniku podziału Chodeckiego Koła Myśliwskiego na dwa odrębne: Koło "Kuropatwa" i Koło "Jeleń"

( zobacz naszą zakładkę Historia Działalności - cytat: " na Walnym Zebraniu Członków zorganizowanym w świetlicy Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chodeczku dokonał się podział liczącego w tym czasie 39 członków Chodeckiego Koła Myśliwskiego na dwa odrębne: Koło Łowieckie „Jeleń” w Chodczu oraz Koło Łowieckie w Lubieniu Kujawskim. Dzisiejsze Koło "Kuropatwa" oraz punkt 6 i ad/6 oryginalnego protokółu z posiedzenia ówczesnego Walnego Zebrania Członków. )

Życzymy wszystkim członkom bratniego Koła Łowieckiego "Kuropatwa" w Lubieniu Kujawskim wszelkiej pomyślności, niezapomnianych wrażeń w obcowania z naturą, medalowych pokotów oraz wszystkiego najlepszego w życiu rodzinnym.

POLOWANIA ZBIOROWE dodano 10.01.2010 r.

/25-polowania-zbiorowe-dodano-10-01-2010-r.html
Tradycyjną Polową Mszą Świętą Hubertowską zorganizowaną zgodnie z Harmonogramem Polowań w d [...]

Tradycyjną Polową Mszą Świętą Hubertowską zorganizowaną zgodnie
z Harmonogramem Polowań w dniu 7 listopada 2009 r.rozpoczął się w naszym Kole sezon polowań zbiorowych, który zakończony został polowaniem zamykającym w dniu
9 stycznia 2010 r.
(zapraszamy do zakładki Galeria fotografii na reportaże fotograficzne z polowań)
strona 1 - Polowania Końcowe 2009
strona 3 - Polowania Hubertowskie 2009