Wiosenne prace w domku myśliwskim

/110-wiosenne-prace-w-domku-myśliwskim.html
Wraz z wiosną ruszyly prace przy domku-stanicy myśliwskiej w Kubłowie w załączeniu kilka zdję [...]

Wraz z wiosną ruszyly prace przy domku-stanicy myśliwskiej w Kubłowie w załączeniu kilka zdjęć z wiosennych prac.

Czytaj więcej: Wiosenne prace w domku myśliwskim

Bal 2015 r.

/109-bal-2015-r.html
W naszej galerii znajdziecie zdjecia z "Balu Myśliwskiego 2015" , który odbył się 31.01.2015 r. [...]

W naszej galerii znajdziecie zdjecia z "Balu Myśliwskiego 2015" , który odbył się 31.01.2015 r. Zapraszamy do oglądania.

Wigilia w Stanicy

/105-wigilia-w-stanicy.html
W sobotę 20.12.2014 r. w naszym Kole odbyło się "polowanie wigilijne". Po polowaniu tradycyjnie z [...]

W sobotę 20.12.2014 r. w naszym Kole odbyło się "polowanie wigilijne". Po polowaniu tradycyjnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu.

Czytaj więcej: Wigilia w Stanicy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła w nowym domku-stanicy

/104-nadzwyczajne-walne-zebranie-koła-w-nowym-domku-stanicy.html
W dniu 07.12.2014 r w domku-stanicy myśliwskiej w Kubłowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebrani [...]

W dniu 07.12.2014 r w domku-stanicy myśliwskiej w Kubłowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego Koła. w załączeniu kilka zdjęć z zebrania.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła w nowym domku-stanicy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła

/103-nadzwyczajne-walne-zebranie-koła.html
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje, że zgodnie z § 55 S [...]

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje,
że zgodnie z § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła
z dnia 20.11.2014 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, na dzień 7 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 w budowanym Domku –

Stanicy myśliwskiej w Kubłowie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3. Przyjęcie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

5. Wybory:

– Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

– Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

– Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech członków – podjęcie uchwały.

6) Przedłożenie informacji w sprawie kontynuacji budowy domku – stanicy myśliwskiej:

7) Przedłożenie informacji w sprawie złożonego i przyjętego do realizacji wniosku na dofinansowanie wyposażenia domku stanicy myśliwskiej.

8) Wniosek Zarządu Koła dotyczący zaciągnięcia kredytu przejściowego na refundację sfinansowania zakupu wyposażenia domku – stanicy myśliwskiej zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

9) Dyskusja nad pkt. 6,7,8.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zakupu wyposażenia domku – stanicy myśliwskiej jak w złożonym wniosku.

11) Przedłożenie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.

12) Wolne wnioski i zapytania

13) Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

Ocieplanie domku.

/102-ocieplanie-domku.html
Rozpoczęły się prace przy ocieplaniu domku - stanicy w Kubłowie. W załączeniu kilka zdjęć z [...]

Rozpoczęły się prace przy ocieplaniu domku - stanicy w Kubłowie. W załączeniu kilka zdjęć z prac.

Czytaj więcej: Ocieplanie domku.