Wysokość składki członkowskiej na 2023 r.

http://www.kujawiaki.pl/198-wysokosc-skladki-czlonkowskiej-na-2023-r.html
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w s [...]

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); razem 503 zł
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); razem 273 zł dla osób, które ukończyły 70 lat
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł). 158 zł dla osób,które ukończyły 80 lat

Składkę jak co roku wpłacamy do skarbnika - Kol. Włodzimierza Człapińskiego