SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO W ROKU 2009-2010

http://www.kujawiaki.pl/27-sprawozdanie-z-wykonania-planu-gospodarczego-w-roku-2009-2010.html
Dnia 12 marca 2010 roku został przyjęte i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Chodczu S [...]

Dnia 12 marca 2010 roku został przyjęte i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Chodczu Sprawozdanie z wykonaniu planu gospodarczego w roku 209-2010.
Sprawozdanie sporządził Łowczy Koła kol. Janusz Mujta.
Zgodnie z art.8 ust. 3c ustawy z dnia 13 października 1995 r.- Prawo Łowieckie zostało one zaopiniowane pozytywnie przez Łowczego Okręgowego.