Zwierzyna leśna

http://www.kujawiaki.pl/zwierzyna-lesna/3-zwierzyna-lesna.html
 W naszym obwodzie występuje następująca zwierzyna:   1.Dzik - gatunek dużeg [...]

 W naszym obwodzie występuje następująca zwierzyna:

 800px-dzik w rezerwacie pokazowym Żubrów w białowieży 02
1.Dzik - gatunek dużego, lądowego ssaka z rzędu parzystokopytnych. Jest przodkiem świni domowej. Dzik jest popularnym zwierzęciem łownym i jako taki doczekał się w języku myśliwych wielu szczegółowych określeń, pozwalających w krótkich słowach opisać zwierzę i jego zachowanie. Z czasem część tej terminologii weszła do języka codziennego, a także języka zoologów. W Polsce dzik jest pospolitym przedstawicielem tzw. zwierzyny czarnej, podlega sezonowej ochronie. Samicę nazywa się lochą, samca odyńcem, a młode warchlakiem. (źródło: http://www.wikipedia.pl)

 

  2. Sarna, sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest nazywana kozą, samiec rogaczem  lub kozłem,  młode zaś koźlętami. (źródło: http://www.wikipedia.pl
 
3. Zając - Zwierzęta kolonijne, średniej wielkości. Zającowate zwykle poruszają się skokami z szybkością do 70 km/h. Często zamieszkują nory, czasem załomy skalne, nie gromadzą zapasów na zimę i nie hibernują. Gatunki borealne zmieniają na zimę barwę na białą. (źródło: http://www.wikipedia.pl
 
Jeleń
4. Jeleń - zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego. Jeleń jest pod ochroną w niektórych okresach. Na samicę jelenia mówimy łania, samca nazywamy bykiem, a młodego przedstawiciela gatunku - cielakiem. (źródło: http://www.wikipedia.pl
 Bażant
5.Bażant (bażant szlachetny, bażant łowny, bażant kolchijski) (Phasianus colchicus, dawniej również P. cochlinus) - średni, zasadniczo osiadły (choć samce mogą koczować) ptak z rodziny kurowatych, zamieszkujący deltę Wołgi, Kaukaz i Zakaukazie oraz pas od Iranu po Mandżurię i północną część Półwyspu Indochińskiego. Introdukowany w całej Europie (na południu już w starożytności), Ameryce Północnej, Japonii, na Hawajach i w Nowej Zelandii. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 lis  
6. Lis – nazwa zwyczajowa oznaczająca zwierzę z gatunku Vulpes vulpes, a także przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa, a należących do rodzajów: Alopex, Dusicyon i Urocyon. W gwarze myśliwskiej samca nazywamy lisem lub psem, samice - liszką, lisicą lub suką, młode liskami, lisiętami lub szczeniętami, a jesienią - niedoliskami.  (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Kuropatwa 7. Kuropatwa - (Perdix perdix) - duży, osiadły ptak z rodziny kurowatych, zamieszkujący niemal całą Europę oraz Azję Środkową. W górach może osiągać 2500 m n.p.m. ( w Tatrach do 1700 m n.p.m.). Wprowadzona przez człowieka do Ameryki Północnej. Populacja podlega znacznym wahaniom, liczebność ptaków zależy od ostrości zimy i pogody w czerwcu i lipcu, gdy wykluwają się pisklęta, które są bardzo wrażliwe na przemoknięcie i wychłodzenie. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 jENOT 8. Jenot -  (Nyctereutes procyonoides) - ssak należący do rzędu drapieznych i rodziny psowatych. Inne nazwy: szop usuryjski, junat, tanuki, lis japoński, kunopies. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Nyctereutes Temminck, 1838. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Borsuk 9. Borsuk - (jaźwiec, Meles meles) - ssak drapieżny z rodziny łasicowatych. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Kuna lesna 11. Kuna leśna -  (Martes martes) - niewielki ssak drapieżny z rodziny łasicowatych, rodzaju Martes. Kuna leśna występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Kuna domowa 12. kuna domowa -  Podobnie jak większość małych łasicowatych charakteryzuje się wydłużonym ciałem i krótkimi nogami. Sierść brązowa, na piersi biała rozwidlona plama; jej rozwidlenia sięgają aż do nasady przednich łap zwierzęcia. Jest to najprostszy sposób odróżnienia kuny domowej od kuny leśnej(Martes martes), która wprawdzie też ma łatę na piersi, ale żółtą i nie rozwidloną. W odróżnieniu od kuny leśnej, kuna domowa ma nagie opuszki palców i stóp. (źródło: http://www.wikipedia.pl 
 Tchórz 13. Tchórz -  (Mustela putorius) - ssak z rodziny lasicowatych, protoplasta fretki i (pośrednio) tchórzofretki. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Łasica 14. Łasica -  (Mustela nivalis) - niewielki ssak z rzędu drapieżnych(Carnivora), rodziny lasicowatych (Mustelidae), rodzaju Mustela. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Królik 15. Królik -  polska nazwa zwyczajowa zajęczaków z rodziny zającowatych. Mianem tym określa się zwierzęta należące do rodzajów Sylvilagus i Oryctolagus, przypominające wyglądem dobrze znanego królika domowego. (źródło: http://www.wikipedia.pl)  
 Kaczka krzyżówka 16. Kaczka (krzyżówka) -  (Anas platyrhynchos) - średniej wielkości wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Europę, Amerykę Północną, Azję oraz Australię i Nową Zelandię. Najpospolitsza kaczka w Polsce. Przeloty w II – IV i VIII – XII. Coraz więcej osobników zimuje na niezamarzniętych wodach (większych rzekach, jeziorach, zbiornikach) oraz w miastach, gdzie są dokarmiane przez ludzi. (źródło: http://www.wikipedia.pl 
 Gęś zbożowa Gęś zbożowa, zbożówka, posiewnica (Anser fabalis) - duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Samiec i samica, a także osobniki młodociane ubarwione są jednakowo. Ogólnie ubarwiona szarobrązowo, na grzbiecie i bokach poprzeczne jasne prążki. Podogonie i ogon biały. Nogi pomarańczowe, dziób czarny z pomarańczowymi (ich wielkość zależy od podgatunku) plamami.